Разгледайте нашата галерия „Преди/След“, за да видите една истинска метаморфоза на старото жилище в ново. Само в две снимки. Считаме за редно да показваме последователността на изпълнените от нас обекти, а не само крайния резултат, както някои колеги правят. По този начин клиентът добива по-добра представа за технологията на изпълнението и автентичността на обекта.

 

1.1
1.2
2.1
2.2

 

5
6
13
14

 

7
8
9
10

 

3
4
1
2

 

15
16
1
2

 

7.1
7.2
1
2

 

3.1
3.2
4.1
4.2

 

5.1
5.2
6.1
6.2

 

8.1
8.2
3
4