Инфраструктура

Инфраструктура. Това е още един сегмент от дейността на нашата строителна фирма.

 

  • Паркоустройство и благоустройство
  • вертикални планировки
  • тротоари
  • бордюри
  • асфалтиране
  • алеи
  • пътеки
  • прокарване на комуникации
  • подпорни стени и др.